Styrgruppen H65

Verksamheten skall ledas av en styrgrupp bestående av en Ordförande, en Kassör samt en Ledamot / Gruppledare för varje serie som ingår i seriesystemet: Mellansvenska Veteranserien H65.

Till medlem i styrgruppen kan av årsmötet utses varje medlem, H65 eller äldre, i en golfklubb som är ansluten till organisationen. En ledamot från varje berört golfdistrikt är önskvärt, om detta är möjligt.

STYRGRUPPEN SKALL:Styrgruppens ledamöter H65


GRUPPLEDARE FÖR DIV. 1
OCH SEKRETERARE

Kjell Pettersson
☎076-044 80 13
📧kjellonina@gmail.com

Hemmaklubb: Katrineholms GK

GRUPPLEDARE FÖR
DIV. 2 VÄSTRA

Lennart Karlsson
☎070-315 66 78
📧lua.karlsson50@gmail.com

Hemmaklubb: Surahammars GK

GRUPPLEDARE FÖR
DIV. 2 MELLERSTA
OCH KASSÖR

Lars Kristoffersson
☎072-229 91 67
📧 kristoffersson02@gmail.com

Hemmaklubb: Örebro City G&CC

GRUPPLEDARE FÖR
DIV. 2 ÖSTRA

Jan-Olov Måhl
☎070-663 76 26
📧jan-olov.mahl@telia.com

Hemmaklubb: Västerås GK  

WEBBANSVARIG

Nils-Erik Martinsson
☎070-591 35 00
📧nissedago@gmail.com

Hemmaklubb: Örebro City G&CC