Års­mötes­tävlingen


Rekommendation till tävlingsutformning av ”Årsmötestävlingen”.

INBJUDAN

Inbjudna att delta i årsmötestävlingen är spelare som under året deltagit i MsV H65:s serier och som samtidigt anmält sig att delta i årsmötet.
Dessutom är, Styrgruppens medlemmar, Valberedningens medlemmar och Revisorerna, välkomna att delta i tävlingen.

x

Inbjudan till tävlingen går ut tillsammans med inbjudan till årsmötet.

x

Arrangerande klubb sänder sin inbjudan till webbmastern som lägger ut den på vår hemsida: www.msvgolfserier.se

x

I inbjudan skall klart anges vilka förutsättningar som gäller för tävlingen och vad som ingår i tävlingsavgiften. När och var startlistan återfinns samt öppettider för restaurang, shop och annat som kan vara av intresse.

x

Underteckna inbjudan med Namn och Telefonnummer så att man vid behov kan komma i kontakt med ansvarig tävlingsledare.

ANMÄLAN

Tävlingen skall ej vara tillgänglig för anmälan via ”golf.se”.
Anmälan till tävlingen ska ske klubbvis, med angivande av spelarens namn och golf-ID.

ARRANGE­MANG

Tävlingen arrangeras med ”Kanonstart”. Spelform ”Slaggolf” i två klasser från Gul Tee. Handicapgränsen mellan klasserna sätts så att det blir ungefär lika många deltagare i varje klass.
Närmast hål på något, eller några, korthål är även populärt.
Lottning bör göras så att spelarna blandas från olika klubbar.
OBS! Årsmötet bör starta ca klockan 15:00 och då skall tävling, prisutdelningen och lunch vara avklarade.

DELTAGAR­AVGIFT

Deltagaravgiften består av en ”Anmälningsavgift” och en ”Tävlingsgreenfee”. I anmälningsavgiften ska även ingå lunch i restaurangen efter tävlingen.

PRISBORDET

Av ”Anmälningsavgiften” exkl. lunchkostnad ,skall minst 75% - enligt SGF:s rekommendationer - användas för inköp av priser.
MsV H65 organisationen bidrar till arrangemanget med ett penningbelopp, som meddelas från styrgruppen till arrangerande klubb, i god tid före tävlingen.
Arrangerande klubb svarar för inköp till prisbordet.
Efter avslutad tävling skall arrangerande klubb redovisa prisbordet, priser och belopp till kassören i MsV styrgrupp.