Spelregler H65

(reviderade 2022 11 07)Mellansvenska Veteranserien, är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Örebro, Södermanlands, Västmanlands och Värmlands län som organiserar och genomför tävlingsspel i golf för klubblag. En aktivitet där deltagarna får förutom ett tävlingsresultat även motion och rekreation.1. Serierna

a) Mellansvenska Veteranserien H65, består av en Div. 1-serie, två Div.2-serier. Antalet Div.3 serier beror på hur många lag som totalt är med i seriesystemet. Serierna genomförs i första hand som enkelserie, det kan även förekomma dubbelmöten i någon serie.
Matcherna spelas med hcp. Speldagar fastställs av Årsmötet inför varje ny säsong.
Anmälan görs senast 31 januari till den gruppledare man hade föregående säsong, ev. nya lag anmäler sig till Ordföranden.
Styrgruppen fastställer spelordningen som ska finnas till hands på hemsidan och även mejlas ut till Lagledarna senast sista februari.

b) I undantagsfall kan speldag ändras genom överenskommelse mellan de två berörda klubbarna. Ingen match bör spelas senare än sista spelomgångens datum. Ändring av speldatum skall snarast meddelas gruppledaren.

c) Walk-over får ej lämnas för en seriematch, däremot kan i yttersta nödfall en klubb lämna walk-over för en (1) spelare i sitt lag. Lämnas walk-over för hel seriematch beslutar styrgruppen om vilken påföljd detta ger. Normalt innebär detta att laget tas ur serien och deras tidigare matchresultat räknas bort ur serietabellen.

2. Upp- och nedflyttning mellan serienivåer

a) Segrarna i de två Div 2-grupperna flyttas upp till Div 1, från vilket de två sist placerade lagen flyttas ner till Div 2. Segrarna i de två Div 3-grupperna flyttas upp till Div 2-nivån. De sist placerade lagen i resp. Div 2-grupperna flyttas ned till Div 3. Detta under förutsättning att antalet Div 2 och Div 3 serier är lika till antalet, om så inte är fallet meddelas förutsättningarna i god tid före seriestart.

b) Om ettan i en av serierna avböjer uppflyttning går erbjudandet till tvåan i resp. serie. Avböjer även tvåan en uppflyttning går erbjudandet till bästa tvåa i en annan serie i samma division. Om även dessa avböjer uppflyttning går erbjudandet till lagen som skulle flyttas ned, i turordning, att kvarstå i den högre serien.

c) Lag som avböjer uppflyttning till högre division startar om i Div.3 påföljande år.

3. Gruppledarna

a) Varje serie har en gruppledare som verkställer lottning av spelordningen i serien och som efter varje genomförd spelomgång tar emot resultatrapporter, sammanställer serietabell och redovisning sker sedan på vår hemsida: www.MsVgolfserier.se

b) Gruppledaren har även uppgiften att informera andra klubbar inom våra distrikt om verksamheten.

c) Gruppledarna kan inte avgöra tvist mellan spelarna i en match. Enligt regelboken skall spelarna vara överens om resultatet på ett hål innan man slår ut på nästa. Om man inte kan komma överens får uppehåll göras i spelet i avvaktan på avgörande av tävlingsledaren (dvs de två lagledarna i matchen).

4. Lagledarna

a) Lagledarna ansvarar för att deras spelare har ett korrekt ”EGA Exakt Tävlingshandicap” på resultat- formuläret vid varje matchstart, så rätt Spel-Hcp erhålls och antecknas.

b) Hemmalaget meddelar matchtid till gästande lag senast tre dagar före matchdag.

c) Matcherna spelas som 4-bollar. Rekommenderad starttid är kl. 10:00.

d) Lagledarna överlämnar till varandra före matchen en lista på sina spelare. Listan skall innehålla namn, golf-ID och hcp. Listan kompletteras med SpelHcp som gäller för spelarna på tävlingsbanan. Spelarna med lägst EGA Exakt tävlings-Hcp spelar mot varandra i första matchen och så vidare.

e) Lagledarna är i samråd tävlingsledare vid match, och ska avgöra eventuella tvister på plats.

f) Hemmalagets lagledare meddelar, per MMS (enkelt att ta en bild av matchprotokollet), SMS, tfn, eller via e-post, utan dröjsmål matchresultatet till gruppledaren. Översänder även det ifyllda och undertecknade resultatformuläret så snart som möjligt, om inte det redan är gjort i.o.m. de ovanstående kommunikationsmöjligheterna, till gruppledaren.

5. Lagen

a) Varje deltagande golfklubbs lag i Mellansvenska Veteranserien H65 består av sex (6) spelare.

b) Ålderskrav är H65 eller äldre, dvs manlig spelare som under året fyller minst 65 år.

c) Max tillåtna exakta Hcp som spelare får tillgodogöra sig är: i Division 1 = 20,0, i Division 2 = 24,0 och i Division 3 = 28,0. Antal erhållna slag, dvs Spelhandicap, följer den lokala slopetabellen på den bana som spelas. Det innebär att antal slag man får tillgodoräkna sig kan överskrida de olika maxgränserna.

d) Hemmalaget bjuder gästande lag på greenfeen. Hemmalaget bjuder även båda lagen på en gemensam enkel måltid efter matchen. Bortalaget svarar för sina egna resekostnader.

e) En klubb kan ställa upp med mer än ett lag lag i seriespelet. Det är inte tillåtet för en spelare att under en och samma säsong spela i mer än ett H65 lag . Sådan spelare diskvalificeras, förlorar matchen, i den match han spelar för sitt andra lag.

6. Lagmatch / Individuella matcher

a) Individuellt spelas matchspel enligt Svenska Golfförbundets regler med utslag från en tee som innebär att banan mäter från 5000m upp till 5800m, skulle sådan tee inte finnas får man välja närmast möjliga. Hemmalaget avgör vid varje match från vilken tee man spelar. Matcherna spelas över 18 hål och kan sluta oavgjort. Vunnen match mellan två spelare ger två (2) individuella matchpoäng till segrarens lag, oavgjord ger en (1) individuell matchpoäng till vardera spelare och förlorad match ger noll (0) matchpoäng.

b) Att lämna walk-over för en spelare innebär att motståndarlaget väljer en spelare i sitt lag som vinnare av en individuell match och att laget tilldelas två individuella matchpoäng.

c) Laget med högsta sammanlagda individuella matchpoäng vinner lagmatchen och tilldelas två (2) lagpoäng för vinst, en (1) poäng för oavgjort och noll (0) lagpoäng för förlust.

d) Vid risk för blixtnedslag i samband med åska måste spelet avbrytas. Kraftigt regnväder kan även göra banan tillfälligt ospelbar.

Om spelet ej kan återupptas samma dag gäller att:
Har alla spelarna i matchen spelat minst 9 hål räknas den ställning som då råder i matchen som spelomgångens resultat. Är villkoret ej uppfyllt måste klubbarna komma överens om ett nytt matchdatum.

7. Vid lika resultat

Om i serien fler lag slutar på samma poäng placeras det lag som har den bästa matchpoängs skillnaden först. Om också den är lika avgör inbördes möte. Om det fortfarande ej går att särskilja lagen vinner det lag som samlat flest poäng på sina bortamatcher. Om det fortfarande är lika avgör lottning placeringen i serien.

8. Startavgift

Startavgifterna för spelåret fastställes av årsmötet och skall inbetalas före seriestart på MsV-H65:seriens Plusgiro 50 96 52- 4.
Glöm ej att meddela från vilken klubb och för vilken eller vilka serielag som beloppet är insänt!

9. Användande av avståndsmätare i match

Spelare får använda hjälpmedel som mäter avstånd. Använder spelaren ett sådant tekniskt hjälpmedel som även kan mäta andra förhållanden (t.ex. höjdskillnader, temperatur eller vindhastighet) skall denna funktion vara avstängd annars bryter spelaren mot Regel 4-3a, då är plikten diskvalifikation.

10. Persontransport

Golfbil får endast användas av spelare med skriftligt tillstånd utfärdat av hemmaklubbens styrelse med läkarintyg som grund. Tillståndet skall kunna uppvisas.

Tillägg: Lagledarna kan före match komma överens om att golfbil får användas av spelare som inte har läkarintyg p.g.a. att spelare skadats kort tid innan match.