Säsongs­avslutning -

En tävlingsdag som avslutar årets serietävlande


Rekommendation till tävlingsutformning av ”Avslutningstävlingen”.

INBJUDAN

Arrangerande klubb sänder i god tid sin inbjudan till ” MsV H65:s Webbmaster” så att denne kan lägga ut inbjudan på vår hemsida www.msvgolfserier.se
Inbjudan sänds även till alla gruppledare, som skickar inbjudan vidare till lagledarna i respektive serie.
Rätt att delta i säsongavslutningstävlingen är alla spelare som någon gång under säsongen representerat sin klubb i ett lag i MsV H65 – seriespel, samt styrgruppens medlemmar.
I inbjudan skall klart anges vilka förutsättningar och regler, som gäller för tävlingen.
Ange även när, och var, startlistan återfinns samt öppettider för restaurang, shop och annat som kan vara av intresse för besökande spelare.
Underteckna inbjudan med Namn, Telefonnummer och Mejladress så att man vid behov kan komma i kontakt med ansvarig tävlingsledare.


ANMÄLAN

Tävlingen skall ej vara tillgänglig för anmälan via ”golf.se”. Anmälan görs lagvis, med angivande av lagnamnet samt spelarens namn och golf-ID. Arrangerande klubb har rätt att begränsa antalet deltagare från varje klubblag. Respektive lagledare bestämmer vilka av de anmälda spelarna, som i första hand skall få delta i tävlingen, genom att sätta dessa först i insänd anmälningslista.

ARRANGE­MANG

Spelform ”Slaggolf” i två klasser från från en tee som mäter mellan 5000m och upp till 5800m. (Max 144 deltagare om start från alla 18 hål på banan) Handicapgränsen mellan klasserna sätts så att det blir ungefär lika många deltagare i varje klass. Närmast hål på något, eller några, korthål är även populärt. Lottning bör göras så att spelarna blandas från olika klubbar.

DELTAGAR­AVGIFT

Deltagaravgiften består av en ”Anmälningsavgift” och en ”Tävlingsgreenfee”. I anmälningsavgiften ska även ingå lunch i restaurangen efter tävlingen.

PRISBORDET

Anmälningsavgiften plus bidrag från MsV H65`s styrgrupp exkl. kostnaden för lunch och greenfee, går till prisbordet. Arrangerande klubb svarar för inköp till prisbordet. Efter avslutad tävling skall arrangerande klubb redovisa prisbordet, priser och belopp till kassören i MsV styrgrupp.