Division 3 ÖstraH65 Div 3


Systemet har två Div 3-serier med åtta lag i varje serie.
Segrarna i resp. division 3-serie flyttas upp till Div. 2-nivån.


REGLER I KORTHET:
Ålderskrav: 65 år eller äldre.
Matcherna spelas max 18 hål från en tee som innebär att banan mäter från 5000 m upp till 5800 m, skulle sådan tee inte finnas får man välja närmast möjliga.
Match kan sluta oavgjord.
Varje lag består av sex spelare.
Max. tillåtna exakt handicap som spelare i Div. 3 får tillgodogöra sig är 28,0.
Antal erhållna slag i matchen, dvs Spel-Handicap, följer sedan slopetabellen på den bana som matchen spelas på.

Div 3 Östra 2023

Deltagande lag:

Eskilstuna GK
Kallfors GK
Kumla GK 3
Lindesberg GK
Nyköpings GK 1
Sala GK
Västerås GK 2
Örebro CityG&CC M1 (spelar på Mosjö)

Vinnande lag 2022 Tortuna GK

Bakre rad fr V. Gösta Karlsson, Staffan Johansson
Nils Erik Gillström, Lars Cumlin och Claes Göran Wahlberg
Främre rad fr V. Göran Johnsson, Bengt Hjort,
Lars Wahlström, Kent Eriksson och Runar Gustafsson
Ej med på bild: Kenneth Lindqvist


Lagledare:

Kom ihåg att vid adressändring, eller vid byte av lagledare, omedelbart meddela gruppledaren!