Styrgruppen H75/H80

Verksamheten skall ledas av en styrgrupp med, ordförande, en kassör, en ledamot /gruppledare för varje seriegrupp som ingår i Mellansvenska Veteranserien. Om möjligt en ledamot från varje berört golfdistrikt.

Till ledamot / gruppledare i styrgruppen kan av årsmötet utses varje medlem, H75 eller äldre, i klubb som är ansluten till organisationen.

Styrgruppen skall:

  • Ansvara för verksamhetens organisation, ekonomi och bedrivande.
  • Löpande informera anslutna klubbar om verksamheten.
  • Årligen upprätta berättelse över organisationens verksamhet jämte verksamhetens ekonomiska resultat.
  • Årligen förbereda och genomföra ett allmänt möte för anslutna klubbar, minst två veckor i förväg sända ut en kallelse och dagordning till sådant möte.
  • Upprätta protokoll över årsmötesförhandlingarna och distribuera till anslutna klubbar.
  • Verkställa beslut som tagits av årsmötet.
  • Senast före utgången av mars månad översända verksamhetsberättelse till styrelsen för berörda Golfdistriktsförbund.

 

 

OBS! Scrolla ner på sidan för att se Styrgruppens medlemmar.

Styrgruppens ledamöter H75/H80

Ordförande

Ordförande

Bo Karlström
Tfn. 019-14 59 22
Mobil 070-868 49 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

H-klubb: Örebro City G&CC
Kassör

Kassör

Leif Eidenbäck
Tfn. 019-29 10 51
Mobil 070-441 62 62
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Lanna Lodge GR

Plusgiro: 170 94 14-5
Gruppledare för Serie Väst

Gruppledare för Serie Väst

Björn Blad
Tfn. 0585-402 01
Mobil: 070-605 70 38
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Lanna Lodge GR
Gruppledare för Serie Norr

Gruppledare för Serie Norr

Bo Karlström
Tfn. 019-14 59 22
Mobil 070-868 49 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ansvarig: Tävling slutspel
H-klubb: Örebro City G&CC
Gruppledare för Serie Öst

Gruppledare för Serie Öst

Anders Sundholm
Mobil: 070-222 20 50
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ansvarig: Spelregler
H-klubb: Frösåkers GK
Gruppledare för Serie Mitt

Gruppledare för Serie Mitt

Uno Pettersson
Tfn.: 021-35 17 53
Mobil: 070-567 32 98
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Fullerö GK