Styrgruppen H75

Verksamheten skall ledas av en styrgrupp med, ordförande, en kassör, en ledamot /gruppledare för varje seriegrupp som ingår i Mellansvenska Veteranserien. Om möjligt en ledamot från varje berört golfdistrikt.

Till ledamot / gruppledare i styrgruppen kan av årsmötet utses varje medlem, H75 eller äldre, i klubb som är ansluten till organisationen.

Styrgruppen skall:

  • Ansvara för verksamhetens organisation, ekonomi och bedrivande.
  • Löpande informera anslutna klubbar om verksamheten.
  • Årligen upprätta berättelse över organisationens verksamhet jämte verksamhetens ekonomiska resultat.
  • Årligen förbereda och genomföra ett allmänt möte för anslutna klubbar, minst två veckor i förväg sända ut en kallelse och dagordning till sådant möte.
  • Upprätta protokoll över årsmötesförhandlingarna och distribuera till anslutna klubbar.
  • Verkställa beslut som tagits av årsmötet.
  • Senast före utgången av mars månad översända verksamhetsberättelse till styrelsen för berörda Golfdistriktsförbund.

 

 

OBS! Scrolla ner på sidan för att se Styrgruppens medlemmar.

Styrgruppens ledamöter H75

Ordförande

Ordförande

Bo Karlström
Tfn. 019-14 59 22
Mobil 070-868 49 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

H-klubb: Örebro City G&CC
Kassör

Kassör

Leif Eidenbäck
Tfn. 019-29 10 51
Mobil 070-441 62 62
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Lanna Lodge GR

Plusgiro: 170 94 14-5
Gruppledare för Serie Väst

Gruppledare för Serie Väst

Björn Blad
Tfn. 0585-402 01
Mobil: 070-605 70 38
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Lanna Lodge GR
Gruppledare för Serie Norr

Gruppledare för Serie Norr

Bo Karlström
Tfn. 019-14 59 22
Mobil 070-868 49 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ansvarig: Tävling slutspel
H-klubb: Örebro City G&CC
Gruppledare för Serie Öst

Gruppledare för Serie Öst

Anders Sundholm
Mobil: 070-222 20 50
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ansvarig: Spelregler
H-klubb: Frösåkers GK
Gruppledare för Serie Mitt

Gruppledare för Serie Mitt

Uno Pettersson
Tfn.: 021-35 17 53
Mobil: 070-567 32 98
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Fullerö GK