Styrgruppen H65

Verksamheten skall ledas av en styrgrupp bestående av en Ordförande, en Kassör samt en Ledamot / Gruppledare för varje serie som ingår i seriesystemet: Mellansvenska Veteranserien H65. 

Till medlem i styrgruppen kan av årsmötet utses varje medlem, H65 eller äldre, i en golfklubb som är ansluten till organisationen.
En ledamot från varje berört golfdistrikt är önskvärt, om detta är möjligt.

 Styrgruppen skall:

  • Ansvara för verksamhetens organisation,  ekonomi och bedrivande.
  • Löpande informera klubbarna, i våra fem distrikt, om verksamheten.
  • Årligen upprätta berättelse över organisationens verksamhet jämte verksamhetens
    ekonomiska resultat.
  • Årligen förbereda och genomföra ett allmänt möte för anslutna klubbar och minst två veckor i förväg sända ut en kallelse och dagordning till sådant möte.
  • Upprätta protokoll över årsmötesförhandlingarna och distribuera till anslutna klubbar.
  • Verkställa beslut som tagits av årsmötet.
  • Senast före utgången av mars månad översända verksamhetsberättelse till styrelsen i berörda Golfdistriktsförbund, samt informera deltagande klubbar genom att lägga ut berättelsen på vår hemsida.

 

Scrolla ner för att se Styrgruppens medlemmar. 

Styrgruppens ledamöter H65

Ordförande samt Gruppledare för Div. 3 Södra

Ordförande samt Gruppledare för Div. 3 Södra

Leif Johansson
Mobil: 070-573 01 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Nyköpings GK
Kassör

Kassör

Mårten Sörhammar
Tfn. 070-752 76 99
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Köpings GK

MsV:s Plusgiro: 50 96 52- 4
Gruppledare för Div. 1

Gruppledare för Div. 1

Kjell Pettersson
Mobil 076-044 80 13
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Katrineholms GK
Gruppledare för Div. 2 Norra

Gruppledare för Div. 2 Norra

Mats Herminge
Mobil 076-311 11 11
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Lindesbergs GK
Gruppledare för Div. 2 Södra

Gruppledare för Div. 2 Södra

Nils-Erik Martinsson
Mobil: 070-591 35 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Örebro City G&CC
Gruppledare för Div. 3 Norra

Gruppledare för Div. 3 Norra

Uno Nordqvist
Mobil: 070-432 75 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Fullerö GK
Gruppledare för Div. 3 Västra

Gruppledare för Div. 3 Västra

Lars Kristoffersson
Mobil: 072-229 91 67
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
H-klubb: Örebro City G&CC