H65 Div. 2

Systemet har två Div. 2-grupper med nio lag i varje grupp.

Segrarna i resp. division 2-grupp flyttas upp i Div. 1, från vilket de två sista lagen flyttas ned till var sin Div. 2-serie

Regler i korthet:

Ålderskrav: 65 år eller äldre

Matcherna spelas max 18 hål från Gul Tee eller motsvarande.

Match kan sluta oavgjord.

Varje lag består av sex spelare.

Max. tillåtna exakt handicap som spelare i Div. 2 får tillgodogöra sig är 22,0.

Antal erhållna slag i matchen, dvs Spel-Handicap, följer sedan slopetabellen på den bana som matchen spelas på.